Contactoare DL-K 4... 18,5kW

Minicontactoare MK

Contactoare DL-K 22...37kW

Contactoare DL-K... 45...132kW

Contactoare pentru instalaţii IK