Contactoare DL-K 22 ... 37 kW

DIL-K22 contactor DIL-K30 contactor DIL-K37 contactor

Contactoare:
In codul de produs apare cifra ce reprezintâ puterea cuplabilâ în regim AC-3 la 400 V respectiv numârul contactelor auxiliare liber utilizabile, dupâ cum urmeazâ :
Codul de tip Puterea conectabilă
Pe[kW] (AC-3; 400V)
Curent termic conventional
lth[A]
DL-K22-11 22 85
DL-K30-11 30 85
DL-K37-11 37 95
Varianta pentru conectarea condensatoarelor:
Type  
DL-K7/c-10 12,5 kVAr
DL-K15/c-11 25 kVAr
DL-K30/c-11 50 kVAr
DLK-37/c-11 60 kVAr
Elemente complementare:
T63I releu termic 21...80 A
H6 releu termic 25 ... 250 A
PK22E bloc de contacte auxiliare frontale
PKB 11 bloc de contacte auxiliare laterale
BO filtru respectiv protecţie la supratensiune
BB blocaj mecanic
Gradul de protecţie: IP 20
Standard referitor: EN 60947-4-1


DIL KiegészítőkDescrierea tehnicâ detailatâ se poate consulta sau descârca (cu buton mouse din dreapta):
Contactoare electromagnetice 2,2...132 kW")
Pentru alte informaţii apelati la
ing.Carol Ilosvay
tel./fax : 0259-428201


Pagina principală  La începutul paginii