Pe scurt despre GANZ KK S.R.L.

În producția de întrerupătoare și de aparataj electric de joasă tensiune -cu caracter industrial firma GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft. (GANZ KK Kft. este cea mai importantă întreprindere din Ungaria).
Întreprinderea a luat fiintă în anul 1919. în anul 1993 se transformă în societate cu răspundere limitată -Kft-, în proprietate particulară 100 % maghiară. În anul 1997 Ganz KK Kft. inființează în Oradea firma Ganz KK- Aparataje SRL cu scopul de a-și promova produsele în România.

Aparatele electrice de comutație industriale fabricate se utilizează în domeniile de Producere și distribuție a energiei electrice, în industriile : contructoare de mașini, alimentară, chimie, în construcții, agricultură, ca elemente de comandă și de pro-tecție.

Exportul reprezintă cca 20-25 % din producția anuală. Cei mai importanți clienți ai Ganz KK sunt din țările: Grecia, România, Egipt, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Libanon, Rusia și Comuntatea țărilor independente. Întreține relații de colaborare fructoasă cu firma KRAUS & NAIMER (Austria), ISKRA (Slovenia ), GIOVENZANA (Italia), HAZEMEYER ( Spania ) și E.P.M și ELKO EP din Cehia.

Sistemul de asigurare a calității - ISO 9001- din Ganz KK este auditat din anul 1995, actual posedâ autorizatia 75 100 8494 TŰV Rheinland dupâ ISO 9001:2000

Cele mai importante produse a GANZ KK sunt:
- contactoare electromagnetice, protecții pentru motoare electrice,
- întrerupătoare și comutatoare manuale cu came,
- relee de timp, relee de protecție, alte relee de instalații,
- aparate de comandă și de semnalizare, automate de scară,
- sesizoare de luminozitate,
- întrerupătoare automate de curenți de defect - RCD,
- tablouri de branșamente electrice ( bloc protecție si mâsurâ)
- cutii și tablouri de distribuție neechipate.

GANZ KK acordă atenție deosebită propagandei tehnice , activității de marketing și menținerii legăturilor directe cu utilizatori, proiectanți.



juridic antecedent:

x

Ervill

y

VBKM

GANZ Kapcsoló

1919-1948 1921-1948

1920-1948

1964-1982 1949-1963
1982-1993

Pagina principală