Minicontactoare MK

MK... minicontactors Minicontactoare tip MK sunt contactoare de mici dimensiuni, pentru conectarea unori puteri electrice de micâ valoare.

In codul de produs apare cifra ce reprezintâ puterea cuplabilâ în regim AC-3 la 400 V ( în caz de comanda continuu si litera G) respectiv numârul contactelor auxiliare liber utilizabile, dupâ cum urmeazâ :

Codul de tip Puterea conectabila
Pe [kW] (AC-3, 400 V)
Curent termic conventional
Ith [A]
MK2-10, MK2-01 2,2 20
MK4-10, MK4-01 4 20
MK4/G-10, MK!/G-01 4 20

Descrierea tehnicâ detailatâ se poate consulta sau descârca (cu buton mouse din dreapta):
Contactoare electromagnetice 2,2...132 kW)
Pentru alte informaţii apelati la
ing.Carol Ilosvay
tel./fax : 0259-428201
Pagina principală  La începutul paginii