Contactoare DL-K 45 ... 132 kW

DL-K45 contactor DL-K75 contactor DL-K132 contactor

Contactors:
In codul de produs apare cifra ce reprezintâ puterea cuplabilâ în regim AC-3 la 400 V respectiv numârul contactelor auxiliare liber utilizabile, dupâ cum urmeazâ :
Codul de tip Puterea conectabilă
Pe[kW] (AC-3; 400V)
Curent termic conventional
lth[A]
DL-K45-22 45 140
DL-K55-22 55 140
DL-K75-22 75 225
DL-K90-22 90 225
DL-K110-22 110 350
DL-K132-22 132 350

Nu au accesorii și nu există variantă cu acționare în DC.

Gradul de protecție: IP 10 / IP 20

Standard referitor: EN 60947-4-1Descrierea tehnicâ detailatâ se poate consulta sau descârca (cu buton mouse din dreapta):
Contactoare electromagnetice 2,2...132 kW")
Pentru alte informații apelati la
ing.Carol Ilosvay
tel./fax : 0259-428201


Pagina principală La începutul paginii