THERMORELAIS, MOTORSTARTERS 2021-08-16T07:33:52+00:00

THERMORELAIS, MOTORSTARTERS

018_8083u13
H0-2K Thermorelais für DL-K4…DL-K18 Schütze
T 63I Thermorelais für DL-K22…DL-K37 Schütze
H6 Thermorelais mit Stromwandler für DL-K15…132 Schütze
MH Mini Thermorelais für MK2…MK4 Minischütze
GMV 25f Manueller Motorschutzschalter 0,1…25 A
DTMn-K Gekapselte Motorschutzschalter 0,2…20 A
Direkte Motorschutzkombinationen
Wendeschütze
Stern-Dreieck Schalter