CsK... típusú csatlakozó egy- és háromfázisú csatlakozóaljzattal és csapófedeles ablakkal

Kiviteli forma Csatlakozóaljzat Kismegszakító* Áram-védőkapcsoló* Típusjel

1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 4p 16 A
- - CsK 5020-000
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 4p 16 A
1 db 1p 16 A
1 db 3p 16 A
- CsK 5021-660
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 4p 16 A
1 db 1p + 1 db 3p
választható áramértékkel
- CsK 5021-xx0
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 4p 16 A
- 25 A / 30 mA, 4p CsK 5022-000
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 5p 16 A
- - CsK 5040-000
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 5p 16 A
1 db 1 p 16 A
1 db 3p 16 A
- CsK 5041-660
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 5p 16 A
1 db 1p + 1 db 3p
választható áramértékkel
- CsK 5041-xx0
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 5p 16 A
- 25 A / 30 mA, 4p CsK 5042-000
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 5p 16 A
1 db 2p 16 A
1 db 3p 16 A
- CsK 5043-660
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 4p 3 2A
- - CsK 5060-000
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 4p 32 A
1 db 1p16 A
1 db 3p 32 A
- CsK 5061-690
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 4p 32 A
1 db 1p + 1 db 3p
választható áramértékkel
- CsK 5061-xx0
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 4p 32 A
- 40 A / 30 mA 4p CsK 5062-000
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 5p 32 A
- - CsK 5080-000
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 5p 32 A
1 db 1 p 16 A
1 db 3p 32 A
- CsK 5081-690
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 5p 32 A
1 db 1p + 1 db 3p
választható áramértékkel
- CsK 5081-xx0
1 db egyfázisú 16 A
1 db CEE 5p 32 A
- 40 A / 30 mA, 4p CsK 5082-000
További változatokat egyéni kérésre dolgozunk ki.
*1p: 1 pólusú kismegszakító
 2p: 2 pólusú kismegszakító vagy áram-védőkapcsoló
 3p: 3 pólusú kismegszakító
 4p: 4 pólusú áram-védőkapcsoló

A fenti táblázatból a kívánt csatlakozó-kombináció kiválasztható és a típusjel megadásával megrendelhető. A típusjel három utolsó számjegye - balról jobbra haladva - a beépített DS típusú "C" jelleggörbéjű kismegszakító(k) névleges áramerősségét kódolja az alábbiak szerint:

0: nincs5: 13 A
1: 2 A6: 16 A
2: 4 A7: 20 A
3: 6 A8: 25 A
4: 10 A9: 32 A

A csatlakozóaljzatok névleges áramerősségénél kisebb névleges áramú kismegszakító igénye esetén az így xxx megjelölt helyekre a fenti kódot kell beírni.
(Erre utal a választható áramértékkel kifejezés.)
Példa: Ha a CsK 5081- alap-típusjelű kombinációt 1 db 1 pólusú 6 A-es és 1 db 3 pólusú 10 A-es kismegszakítóval kívánják szerelni, a megfelelő típusjel: CsK 5081-340 lesz.
A GFI típusú, 2 vagy 4 pólusú, 30 mA névleges kioldó áramú áram-védőkapcsoló névleges áramának kódolásá-ra nincs szükség, mert a 16 A-es CEE csatlakozóaljzathoz Ie=25 A, a 32 A-eshez Ie=40 A névleges áramerősségű áram-védőkapcsolót szerelünk.
A védelmi készülékeket nem tartalmazó kombinációkban a felhasználó a szerelősínre más villamos készüléket (is) rögzíthet.
A felsoroltakon kívüli, egyedi igényeikkel forduljanak közvetlenül Kereskedelmi osztályunkhoz.