CsK... típusú csatlakozó egyfázisú csatlakozóaljzatokkal és csapófedeles ablakkal

Kiviteli forma Csatlakozóaljzat Kismegszakító* Áram-védőkapcsoló* Típusjel

2 db egyfázisú 16 A - - CsK 5001-000
2 db egyfázisú 16 A 2 db 1p 16 A - CsK 5002-660
2 db egyfázisú 16 A 2 db 1p
választható áramértékkel
- CsK 5002-xx0
2 db egyfázisú 16 A - 25 A / 30 mA, 2p CsK 5003-000
2 db egyfázisú 16 A 2 db 1p 16 A 25 A / 30 mA, 2p CsK 5004-660
2 db egyfázisú 16 A 2 db 1p
választható áramértékkel
25 A / 30 mA, 2p CsK 5004-xx0
2 db egyfázisú 16 A 1 db 2p 16 A - CsK 5005-600
2 db egyfázisú 16 A 1 db 2p
választható áramértékkel
- CsK 5005-x00
2 db egyfázisú 16 A 2 db 2p 16 A - CsK 5006-660
2 db egyfázisú 16 A 2 db 2p
választható áramértékkel
- CsK 5006-xx0
További változatokat egyéni kérésre dolgozunk ki.
*1p: 1 pólusú kismegszakító
 2p: 2 pólusú kismegszakító vagy áram-védőkapcsoló
 3p: 3 pólusú kismegszakító
 4p: 4 pólusú áram-védőkapcsoló

A fenti táblázatból a kívánt csatlakozó-kombináció kiválasztható és a típusjel megadásával megrendelhető. A típusjel három utolsó számjegye - balról jobbra haladva - a beépített DS típusú "C" jelleggörbéjű kismegszakító(k) névleges áramerősségét kódolja az alábbiak szerint:

0: nincs5: 13 A
1: 2 A6: 16 A
2: 4 A7: 20 A
3: 6 A8: 25 A
4: 10 A9: 32 A

A csatlakozóaljzatok névleges áramerősségénél kisebb névleges áramú kismegszakító igénye esetén az így xxx megjelölt helyekre a fenti kódot kell beírni.
(Erre utal a választható áramértékkel kifejezés.)
Példa: Ha a CsK 5002- alap-típusjelű kombinációt 1 db 1 pólusú 6 A-es és 1 db 3 pólusú 10 A-es kismegszakítóval kívánják szerelni, a megfelelő típusjel: sK 5002-340 lesz.
A GFI típusú, 2 vagy 4 pólusú, 30 mA névleges kioldó áramú áram-védőkapcsoló névleges áramának kódolásá-ra nincs szükség, mert a 16 A-es CEE csatlakozóaljzathoz Ie=25 A, a 32 A-eshez Ie=40 A névleges áramerősségű áram-védőkapcsolót szerelünk.
A védelmi készülékeket nem tartalmazó kombinációkban a felhasználó a szerelősínre más villamos készüléket (is) rögzíthet.
A felsoroltakon kívüli, egyedi igényeikkel forduljanak közvetlenül Kereskedelmi osztályunkhoz.